Rychlé vyhledávání
Počet nemovitostí v nabídce: 13
Novinky

Zrušení DSTI…plusy a mínusy

28.8.2023 V dubnu 2022 vstoupily v účinnost parametry LTV, DTI a DSTI, kterými Česká národní banka reguluje maximální výši hypotečních úvěrů. Na.. více »

Prémiová poukázka na 20.000,-

14.9.2017 Chcete s námi vydělávat? Víte o někom kdo si neví s prodejem nemovitosti rady? Víte o někom, kdo chce hned peníze a nechce řešit.. více »

Provozováno na realitním systému Realman
Nacházíte se: Cesta Realit s.r.o. » Prémiová poukázka na 20.000,-

Prémiová poukázka na 20.000,-

14.9.2017 Chcete s námi vydělávat? Víte o někom kdo si neví s prodejem nemovitosti rady? Víte o někom, kdo chce hned peníze a nechce řešit prohlídky a různé rádoby kupující? Obraťte se na nás a rádi Vás odměníme a pomůžeme i Vašim známým. Tel. 602 803 976 mail: [email protected]

Informace a podmínky použití poukázek od společnosti Cesta realit s.r.o.

I. Společnost Cesta realit s.r.o., IČ: 05789397 vystavuje dva druhy poukázek, a to prémiovou
poukázku v hodnotě 10.000,- Kč a prémiovou poukázku v hodnotě 20.000,- Kč.

II. Poukázka je opatřena číslem. Toto číslo je nedílně spjato s osobou, v jejíž prospěch byla
poukázka vystavena (dále jen „oprávněný z poukázky“). Číslovaný seznam poukázek včetně
jmen oprávněných z poukázky vede společnost Cesta realit s.r.o.

III. Poukázka je platná 12 kalendářních měsíců ode dne, kdy oprávněný z poukázky uzavřel
se společností Cesta realit s.r.o., IČ: 05789397 zprostředkovatelskou smlouvu, na základě
níž společnost Cesta realit s.r.o. zprostředkovala oprávněnému z poukázky prodej nemovité
věci nacházející se v jeho vlastnictví či spoluvlastnictví. Po uplynutí této doby platnosti
pozbývá poukázka platnost a nemůže být u společnosti Cesta realit s.r.o. uplatněna.

IV. Poukázka může být u společnosti Cesta realit s.r.o. uplatněna oprávněným z poukázky či
jinou osobou, a to za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:
- společnosti Cesta realit s.r.o. bude předložen platný originál poukázky
- osoba, která společnosti Cesta realit s.r.o. poukázku předloží, uzavře se společností Cesta
realit s.r.o. smlouvu o zprostředkování prodeje nemovité věci, na jejímž základě společnost
Cesta realit s.r.o. této osobě zprostředkuje prodej její nemovité věci
- bude uzavřena kupní smlouva mezi osobou, která společnosti Cesta realit s.r.o. poukázku
předloží, jako prodávajícím a zájemcem o koupi nemovité věci jako kupujícím a bude podán
návrh na vklad vlastnického práva z této kupní smlouvy do katastru nemovitostí
- společnosti Cesta realit s.r.o. bude uhrazena celá sjednaná provize z obchodu
realizovaného mezi osobou, která společnosti Cesta realit s.r.o. poukázku předloží, jako
prodávajícím a zájemcem o koupi nemovité věci jako kupujícím.

V. Prémiová poukázka v hodnotě 10.000,- Kč může být uplatněna u společnosti Cesta Realit
s.r.o. v případě, že budou splněny podmínky dle článku IV. a že kupní cena nemovité věci
nacházející se ve vlastnictví osoby, která společnosti Cesta realit s.r.o. poukázku předloží,
nepřesáhne v uzavřené kupní smlouvě částku ve výši 2.000.000,- Kč.
Prémiová poukázka v hodnotě 20.000,- Kč může být uplatněna u společnosti Cesta Realit
s.r.o. v případě, že budou splněny podmínky dle článku IV. a že kupní cena nemovité věci
nacházející se ve vlastnictví osoby, která společnosti Cesta realit s.r.o. poukázku předloží,
přesáhne v uzavřené kupní smlouvě částku ve výši 2.000.000,- Kč.
Prémiová poukázka v hodnotě 10.000,- Kč a prémiová poukázka v hodnotě 20.000,- Kč
nemohou být uplatněny současně na jeden obchodní případ.

VI. V případě, že budou splněny veškeré podmínky pro uplatnění poukázky a poukázka bude
u společnosti Cesta realit s.r.o. řádně uplatněna, poskytne společnost Cesta realit s.r.o.
oprávněnému z poukázky odměnu ve výši hodnoty poukázky. Tato odměna bude
oprávněnému z poukázky vyplacena na jím zvolený účet, a to do 30 dnů ode dne, kdy bude
společnosti Cesta realit s.r.o. předložen platný originál poukázky a budou splněny veškeré
podmínky pro její uplatnění.